Zákaznícke centrum DRAŽICE ARGO

Potrebné dokumenty

Pred odoslaním žiadosti si pripravte:

výrobné číslo tepelného čerpadla,
• doklad o zaplatení predĺženej záruky, na ktorom je zrejmé dátum úhrady a variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla), prípadne vnútornej jednotky.
• kópiu záručného listu, ktorý ste obdržali e-mailom po schválení inštalácie autorizovaným technikom.

Nový záručný list

Nový záručný list s príslušnou predĺženou zárukou Vám zašleme na uvedenú adresu po vybavení vašej žiadosti.

Záručné podmienky

Podrobné informácie o predĺženej záruke a záručné podmienky nájdete tu.

Žiadosť o predĺženú záruku


Záručnú lehotu na tepelné čerpadlo ARGO zakúpené a inštalované v Slovenskej republike je možné predĺžiť na 5 rokov pre celé tepelné čerpadlo. Záruku je možné predĺžiť maximálne do 6 mesiacov od uvedenia tepelného čerpadla do prevádzky inštalačnou firmou.

Podmienkou predĺženia záruky je schválenie inštalácie autorizovaným technikom.

Platnosť záruky na 10 rokov na kompresor je podmienená schválením inštalácie autorizovaným technikom.


Údaje o inštalácii

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Záručný list

Nahrajte záruční list. Povolené formáty jsou pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximální velikost 5 MB.

Invalid Input

Nahrajte záručný list. Povolené formáty sú pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximálna veľkosť 5 MB.

Potvrdenie o platbe predĺženej záruky

Nahrajte potvrdenie o platbe, na ktorom je zrejmé dátum úhrady a variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla). Povolené formáty sú pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximální velikost 5 MB.

Invalid Input

Nahrajte doklad o zaplatení, na ktorom je uvedený dátum platby a variabilný symbol (posledných osem číslic sériového čísla tepelného čerpadla). Povolené formáty sú pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximálna veľkosť 5 MB.

Kontaktné údaje

Vyplňte meno a priezvisko

Vyplňte ulicu a číslo

Vyplňte mesto

Vyplňte PSČ

Vyplňte mobilný telefón

Vyplňte e-mail

Invalid Input

Potvrďte svoj súhlas.

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 9389 zo dňa 6.5.1992. IČO: 45148465, DIČ: CZ45148465